گزارش عملکرد طرح بسیج سلامت نوروزی واحد سلامت محیط معاونت ...

مهندس علی احمدی مسئول واحد سلامت محیط معاونت بهداشتی شهرستان گراش گفت: به منظور ارائه خدمات ...

ادامه

کارگاه آموزشی تغذیه در بیماری های غیر واگیر برگزار شد

کارگاه آموزشی تغذیه در بیماری های غیر واگیر  با گروه هدف مراقبین سلامت در سالن کنفرانس دانشکده ...

ادامه

کارگاه آموزشی دیابت، رویکرد بالینی و مدیریت ادغام یافته برگزار شد

کارگاه آموزشی دیابت، رویکرد بالینی و مدیریت ادغام یافته با گروه هدف پزشکان خانواده شهرستان گراش ...

ادامه

بازدید واحد بیماری های واگیر از زنجیره سرد مرکز خدمات جامع ...

مسئول واحد بیماری های واگیر از زنجیره سرد مرکز خدمات جامع سلامت ارد و خانه بهداشت ارد۲ بازدید ...

ادامه

در همایش کشوری بهورزان و مربیان نمونه از احمد رستمی تقدیر شد

در همایش کشوری بهورزان و مربیان نمونه که به مناسبت روز بهورز با حضور دکتر رئیسی و دکتر شریفی ...

ادامه

ا الی7 اسفندماه هفته ملی سلامت مردانی ایرانی گرامی باد\\\"ورزش کلید طلایی سلامت مردان\\\"
x