گزارش رتبه بندی دانشگاه ها اعلام شد

بر اساس رتبه بندی وزارت بهداشت و درمان، حوزه معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی گراش در ثبت ...

ادامه

اولین جلسه شورای بهورزی دانشگاهی برگزار شد

اولین جلسه شورای بهورزی دانشگاهی با حضور دکتر رادفر قائم مقام معاونت بهداشتی در معاونت بهداشتی ...

ادامه

اولین همایش معایب تک فرزندی و فرزندپروری در روستای ارد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش همایش تک فرزندی و فرزند پروری به همت ...

ادامه

توصیه کارشناس بهداشت به آرایشگران،خود را دربرابر بیماری ...

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش و به نقل از واحد سلامت محیط، در ...

ادامه

پزشکان خانواده شهر و روستا با برنامه خدمات نوین سلامت آشنا شدند

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت جلسه “خدمات نوین سلامت” ویژه گروه سنی ۳۰تا ۷۰ ...

ادامه

پدیکلوزیس چیست؟

ادامه

ورزش و فعالیت بدنی

ادامه

خود مراقبتی گام اول سلامت

ادامه

درمان حساسیت فصلی با غذاها

ادامه
هفته ملی سلامت مردان گرامی باد «یکم الی هفتم اسفند ماه» «آیا در مسابقه سلامت برنده ید؟!»
x