کمیته دانشگاهی پیشگیری از مرگ نوزادان برگزار شد

کمیته دانشگاهی پیشگیری از مرگ نوزادان با حضور رییس و معاونین دانشکده و دیگر اعضای کمیته در دفتر ...

ادامه

کارگاه مراقبت های سلامت مادران برگزار شد

کارگاه مراقبت های سلامت مادران به همت گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس در سالن اجتماعات مرکز ...

ادامه

سومین جلسه هماهنگی اجرای کمپین ازدواج سالم برگزار شد

سومین جلسه هماهنگی اجرای کمپین ازدواج سالم با حضور معاونت بهداشت، معاونت اجتماعی، معاون فنی ...

ادامه

به مناسبت هفته ملی دیابت جشنواره غذای سالم برگزار شد

به مناسبت هفته ملی دیابت “جشنواره غذای سالم و جلسه آموزشی درخصوص دیابت”  با ...

ادامه

برگزاری کارگاه آموزشی بهورزی با محوریت ژنتیک اجتماعی

کارگاه آموزشی بهورزی با محوریت ژنتیک اجتماعی (تالاسمی، PKU و …) جهت بهورزان در سالن آموزش ...

ادامه