دومین کمیته اجرایی PMTCT(پیشگیری از انتقال اچ ای وی از مادر ...

دومین کمیته اجرایی PMTCT (پیشگیری از انتقال اچ ای وی از مادر به کودک)با حضور مهندس علیرضا مساح ...

ادامه

دانشکده علوم پزشکی گراش در پیشرفت برنامه های حوزه بهداشت جز ...

دانشکده علوم پزشکی گراش در پیشرفت برنامه های حوزه بهداشت سال ۹۵، با پیشرفت بالای ۹۰درصد جز ...

ادامه

بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت و خانه بهداشت ارد

دکتر محمد محمدی معاونت بهداشت و دکتر رادفر قائم مقام معاون بهداشت از مرکز خدمات جامع سلامت و ...

ادامه

جلسه آموزشی ارتقاء دانش عمومی در ارتباط با واقعیت های سلامت ...

جلسه آموزشی ارتقاء دانش عمومی در ارتباط با واقعیت های سلامت و جمعیت به همت گروه سلامت خانواده و ...

ادامه

جلسه بررسی برنامه عملیاتی حوزه بهداشت برگزار شد.

جلسه بررسی برنامه عملیاتی حوزه معاونت بهداشت با حضور دکتر رادفر قائم مقام  معاونت بهداشت، مهندس ...

ادامه
x