مسابقه پنج خان من و بابام برگزار شد

در هفته سلامت مردان ایرانی (۱-۷ اسفندماه) با محوریت نقش پدران در فرزندپروری به همت واحد سلامت ...

ادامه

ایستگاه سلامت در ساختمان معاونت بهداشت بر پا شد

 در چهارمین روز هفته سلامت مردان ایرانی (۱-۷ اسفندماه )با محوریت پیشگیری از حوادث قلبی ،عروقی و ...

ادامه

کلینیک دندانپزشکی خانه بهداشت خلیلی راه اندازی شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش و به نقل از دکتر پریسا هنرور مسئول ...

ادامه

برنامه پزشک خانواده شهری ارزیابی شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش و به نقل از گروه گسترش تیم ارزیابی ...

ادامه

اولین برنامه هفته ملی سلامت مردان ایرانی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، پرسنل معاونت بهداشت بمناسبت هفته ...

ادامه

پدیکلوزیس چیست؟

ادامه

ورزش و فعالیت بدنی

ادامه

خود مراقبتی گام اول سلامت

ادامه

درمان حساسیت فصلی با غذاها

ادامه
هفته ملی سلامت مردان گرامی باد «یکم الی هفتم اسفند ماه» «آیا در مسابقه سلامت برنده ید؟!»
x