کارگروه بزرگداشت هفته ازدواج برگزار شد

کارگروه بزرگداشت هفته ازدواج با حضور معاون فنی و اجرائی معاونت بهداشتی، سرپرست دانشکده های ...

ادامه

ساختمان ازمایشگاه و پانسیون پزشک در فداغ احداث می شود

 علی محمد خاکبیر، خیّر فداغی ، ساختمان دو طبقه ی آزمایشگاه و پانسیون پزشکان را به یاد همسر ...

ادامه

جلسه برنامه ریزی عملیاتی-مشارکتی برای ارتقا سلامت در محل ...

جلسه ی آموزشی برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی برای ارتقای سلامت در محل کار به همت واحد آموزش و ...

ادامه

دومین جلسه ی اجرای طرح بهار نکو برگزار شد

دومین جلسه ی اجرای طرح بهار نکو با حضور معاون فنی و اجرایی، مدیر گروه سلامت خانواده، جمعیت و ...

ادامه

همایش تغذیه با شیر مادر برگزار شد

بمناسبت هفته جهانی تغذیه با شیر مادر گروه سلامت خانواده و جمعیت با همکاری واحد تغذیه، سلامت ...

ادامه

x