گزارش تصویری از انجام رپید تست گسترده در راستای راهبرد دوم ...

 رپید تست (تست سریع) بصورت گسترده در راستای راهبرد دوم طرح شهید حاج قاسم سلیمانی توسط کارشناسان ...

ادامه

بازدید نماینده وزیر بهداشت از اجرای طرح شهید حاج قاسم ...

به گزارش روابط عموم، دکتر امیر احمد اخوان نماینده وزیر بهداشت  و‌ ناظر طرح شهید حاج قاسم ...

ادامه

عقد تفاهم نامه همکاری فی مابین معاونت بهداشت و هلال احمر

عقد تفاهم نامه همکاری فی مابین معاونت بهداشت و هلال احمر در راستای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی ...

ادامه

جلسه آموزشی- توجیهی راهبرد پنجم از اجرای طرح حاج قاسم سلیمانی

جلسه آموزشی- توجیهی راهبرد پنجم (حمایت از و مراقبت از گروه های آسیب پذیر و پرخطر) طرح حاج قاسم ...

ادامه

کارگاه آموزشی _توجیهی داوطلبین سلامت (طرح شهید حاج قاسم ...

کارگاه آموزشی _توجیهی طرح شهید حاج قاسم سلیمانی صبح امروز هفدهم آذرماه جهت گروه هدف داوطلبین ...

ادامه