از قصابی های سطح شهر بازدید بعمل آمد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، سه شنبه بیست و هفتم شهریور از قصابی ...

ادامه

کارگروه روز جهانی قلب برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، کارگروه روز جهانی قلب (۷مهر) با ...

ادامه

ارائه خدمات بهداشتی جهت سالمندان و میانسالان

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی گراش، ارائه خدمات بهداشتی به همت گروه ...

ادامه

جلسه خود مراقبتی اجتماعی با محوریت شورایاری ها برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش،جلسه خود مراقبتی اجتماعی با محوریت ...

ادامه

جلسه هماهنگی هفته جهانی اطلاع رسانی سرطان سینه برگزار شد

به گزار ش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، جلسه هماهنگی جهت برگزاری ...

ادامه