به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، سه شنبه بیست و هفتم شهریور از قصابی ...

ادامه

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، کارگروه روز جهانی قلب (۷مهر) با ...

ادامه

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی گراش، ارائه خدمات بهداشتی به همت گروه ...

ادامه

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش،جلسه خود مراقبتی اجتماعی با محوریت ...

ادامه

به گزار ش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، جلسه هماهنگی جهت برگزاری ...

ادامه

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، جلسه هماهنگی جهت مراقبت دهان و ...

ادامه

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، کمیته خدمات جراحی پیشگیری از ...

ادامه

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، کارگاه پیشگیری از رفتارهای مخاطره ...

ادامه

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی گراش، جلسه شورای بهداشتی با موضوع ...

ادامه

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشکده علوم  گراش، کارگاه آموزشی بهورزی با موضوع ( ایراپن) ...

ادامه
صفحه 1 از 6812345...102030...قبلی »