بر اساس رتبه بندی وزارت بهداشت و درمان، حوزه معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی گراش در ثبت ...

ادامه

اولین جلسه شورای بهورزی دانشگاهی با حضور دکتر رادفر قائم مقام معاونت بهداشتی در معاونت بهداشتی ...

ادامه

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش همایش تک فرزندی و فرزند پروری به همت ...

ادامه

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش و به نقل از واحد سلامت محیط، در ...

ادامه

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت جلسه “خدمات نوین سلامت” ویژه گروه سنی ۳۰تا ۷۰ ...

ادامه

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش کارگاه پیشگیری از اختلالات تغذیه ای ...

ادامه

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش همایش تک فرزندی و فرزند پروری به همت ...

ادامه

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش و به نقل از واحد سلامت نوجوانان، ...

ادامه

مهندس علی احمدی مسئول واحد سلامت محیط و کار از معدوم سازی ۳۰۰ کیلوگرم موادغذایی فاسد و تاریخ ...

ادامه

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش و به نقل از واحد سلامت محیط و کار در ...

ادامه
صفحه 1 از 2812345...1020...قبلی »