سرپرست معاونت بهداشت از مراکز خدمات جامع سلامت ارد و فداغ و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی فداغ بازدید کرد

مهندس علیرضا مساح سرپرست معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی گراش صبح امروز بیست و چهارم آبان ماه از مراکز خدمات جامع سلامت ارد و فداغ و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی فداغ بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، مهندس مساح به همراه ثریا انصاری سرپرست فنی و فاطمه کیانپور مدیر گروه گسترش معاون بهداشت ضمن بازدید از بخش های مختلف مراکز خدمات جامع سلامت فداغ و از نحوه ارائه خدمات و چالش ها و نیازمندی های این مراکز را مورد بررسی قرار دادند.

مهندس مساح به همراه مهندس کیانوش کهنسال کارشناس بهداشت محیط ارد و فداغ از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در فداغ بازدید و تذکرات لازم درخصوص رعایت پروتکل های بهداشتی به متصدیان ارائه دادند.