پلمب سه آرایشگاه زنانه در سطح شهر

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، در بازدید کارشناسان معاونت بهداشت شب گذشته بیست و پنجم آبان ماه سه آرایشگاه زنانه در سطح شهر  بدلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی پلمب شد.