بازدید سرپرست معاونت بهداشت از مرکز خدمات جامع سلامت محمدرسول الله(ص)

مهندس علیرضا مساح سرپرست معاونت بهداشت به همراهی ثریا انصاری سرپرست فنی و فاطمه کیانپور مدیر گروه گسترش معاون بهداشت یکم آذرماه  از مرکز خدمات جامع سلامت محمدرسول الله(ص) بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، مهندس مساح ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام شده در راستای خدمات رسانی به شهروندان، نحوه خدمات رسانی به مراجعان مورد ارزیابی قرار داد و پرسنل مسایل و مشکلات موجود را با مدیران معاونت بهداشت مطرح کردند.