کارگاه آموزشی _توجیهی داوطلبین سلامت (طرح شهید حاج قاسم سلیمانی)برگزار شد

کارگاه آموزشی _توجیهی طرح شهید حاج قاسم سلیمانی صبح امروز هفدهم آذرماه جهت گروه هدف داوطلبین سلامت در سالن کنفرانس دانشکده علوم پزشکی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، رعنا جعفری زاده مسئول آموزش سلامت معاونت بهداشت بعنوان مربی این کارگاه آموزشی، آموزش های لازم درخصوص طرح شهید حاج قاسم سلیمانی جهت داطلبین سلامت بیان کرد.

در حاشیه این کارگاه آموزشی به مناسبت روز داوطلب سلامت از داوطلبین سلامت فعال تقدیر شد.