گزارش تصویری از انجام رپید تست گسترده در راستای راهبرد دوم طرح شهید حاج قاسم سلیمانی

 رپید تست (تست سریع) بصورت گسترده در راستای راهبرد دوم طرح شهید حاج قاسم سلیمانی توسط کارشناسان معاونت بهداشت در شهرستان گراش انجام می گیرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، کارشناسان معاونت بهداشت در راستای راهبرد دوم و پنجم از طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در سطح شهرستان (شهر و روستا) بصورت گسترده مراقبت در منزل و تست رپید انجام می دهند.

تصویر برخی از  این فعالیت ها را ببینید: