بمناسب بسیج ملی تغذیه جشنواره غذای سالم برگزار شد.

بمناسبت بسیج ملی تغذیه جشنواره غذای سالم ویژه کارکنان معاونت بهداشت به همت واحد بهبود تغذیه جامعه با حضور مهندس علیرضا مساح قائم مقام معاونت بهداشتی  و تعدادی از مسئولین واحدها در مرکز خدمات جامع سلامت محمدرسول الله(ص) برگزار شد.

محورهای داوری و امتیازدهی شامل: ترکیبات سالم بکار رفته در تهیه غذا، اولویت وعده اصلی نسبت به میان وعده باتوجه به سختی کار و تزیین غذا بود.هر یک از افراد شرکت کننده به ترتیب درمورد ترکیبات و نحوه پخت غذای خود توضیح دادند سپس علی حسن زاده  کارشناس تغذیه در خصوص اهمیت ترکیبات هر غذا و استفاده از جایگزین های سالم و رژیم های افراد دیابتی توضیحاتی ارائه داد.

در پایان به ۶ نفر از برگزیدگان که غذای آنها داوری شده بود به رسم یادبود جوایزی اهدا شد.