متصدیان مواد غذایی و خواربار فروشان با اصلاح الگوی تغذیه آشنا شدند

کارگاه آموزشی پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی به همت واحد بهبود تغذیه جامعه و با همکاری کارشناس تغذیه و مراقب سلامت برای متصدیان مواد غذایی و خواربار فروشان شهرستان در سالن کنفرانس مرکز خدمات سلامت محمد رسول الله(ص) برگزار شد.

مریم اکبرزاده مسئول بهبود تغذیه جامعه درخصوص اضافه وزن و چاقی گفت:پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر بعنوان یک اولویت اصلی معرفی شده است ،و در میان عوامل خطر این بیماری ها ،چاقی یک ریسک فاکتور اصلی است.وی در ادامه افزود:برنامه ریزی ها برای پیشگیری و کنترل این بیماری انجام شده است که با مشارکت همه بخش های توسعه باید به اجرا گذاشته شود.

اکبرزاده گفت:این کارگاه آموزشی با تاکید بر مصرف کمتر نمک و روغن و افزایش مصرف میوه و سبزی و خواص آن به همراه ارزیابی مراقبت تغذیه ای و توزیع مکمل و ویتامین دی برای گروه هدف متصدیان مواد غذایی و خواربار فروشان شهرستان با هدف پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی و اصلاح الگوی تغذیه برگزار شد.