کارشناس برنامه میانسالان وزارت بهداشت از روند اجرای برنامه خدمات نوین سلامت گراش بازدید کرد

کارشناس برنامه میانسالان وزارت بهداشت دکتر فراهانی با حضور در مرکز خدمات جامع سلامت محمد رسول الله (ص)، واحد سلامت جمعیت، خانواده و مدارس و کلینیک پیشگیری از سرطان،  از روند اجرای برنامه خدمات نوین سلامت بازدید کرد.

دکتر فراهانی از نزدیک عملکرد پزشک مرکز، مراقبین سلامت و ماما هنگام ارائه خدمت مورد بررسی قرار داد و سپس با حضور در کلینیک پیشگیری از سرطان از قسمت های مختلف این کلنیک و تجهیزات موجود بازدید کرد و از وجود چنین مرکز مجهزی در این منطقه ابراز رضایت و خرسندی نمود.

در پایان دکتر فراهانی طی جلسه ای با حضور دکتر محمدی معاون بهداشتی، رضایت کامل خود را از واحدهای ستادی و محیطی معاونت بهداشتی در اجرای برنامه خدمات نوین سلامت طبق بررسی های بعمل آمده و چک لیست های تکمیل شده اعلام داشت.