جلسه آموزشی خودمراقبتی سازمانی اداره هلال احمر برگزار شد

جلسه آموزشی و هماهنگی خودمراقبتی سازمانی اداره هلال احمر به همت واحد آموزش و ارتقا سلامت با حضور رئیس و پرسنل این اداره در سالن هلال احمر برگزار شد.

در این جلسه ضمن آموزش اصول برنامه  ملی خود مراقبتی و بیان اهمیت ایجاد محیط کار سالم در کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مصوب شد که اداره هلال احمر نیز به جمع محیط های حامی سلامت با ارائه برنامه عملیاتی بپیوندد.