جلسه آموزشی ارتقای دانش عمومی در ارتباط با سلامت و جمعیت برگزار شد

جلسه اموزشی ارتقای دانش عمومی در ارتباط با واقعیت های سلامت و جمعیت با محوریت ناباروری، سقط، طلاق، تک فرزندی و فرزند آوری سالم به همت گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس و با همکاری واحد آموزش و ارتقا سلامت جهت گروه هدف داوطلبین سلامت محلات در سالن اموزشی دانشکده علوم پزشکی گراش برگزار شد.

صفیه آتش بار مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس هدف از برگزاری این جلسه توانمندسازی داوطلبین سلامت محلات در راستای کاهش ناباروری، سقط، طلاق و افزایش نرخ باروری عنوان کرد.