مراسم کلنگ زنی کلنیک دندانپزشکی و ساختمان داروخانه در فداغ برگزار شد

به مناسبت دهه فجر مراسم کلنگ زنی احداث کلنیک دندانپزشکی و ساختمان داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت فداغ با حضور دکتر رادفر قائم مقام معاونت بهداشتی، فرماندار، بخشدار مرکزی، برخی از مسئولین دانشکده علوم پزشکی، مسئولین ادارات، اعضای شورا و مردم فداغ در فداغ برگزار شد.گفتنی است کتر عبدالهی رییس دانشکده علوم پزشکی جهت ادامه برنامه افتتاح پروژه های بهداشتی به جمع ملحق شد.

دکتر رادفر قائم مقام معاونت بهداشتی در این مراسم گفت:ساختمان دندانپزشکی و و داروخانه از پروژه های بهداشتی است  که ساختمان دندانپزشکی و داروخانه هرکدام به متراژ ۸۰ و به ارزش بالغ بر یک میلیارد ریال به همت خیرین ساخته خواهد شد دکتر رادفر در ادامه گفت:ساختمان دندانپزشکی بانی خیر حاج حسن کهنسال و ساختمان داروخانه بانی خیر خسرو زمانی خواهند ساخت در پایان دکتر رادفر درخصوص سایر پروژهای در حال ساخت از جمله دو پانسیون پزشک و نگهبانی و ساخت آزمایشگاه توضیحاتی را ارائه داد.