جلسه آموزشی پیشگیری و کنترل حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال برگزار شد

جلسه آموزشی پیشگیری و کنترل حوادث چهارشنبه آخر سال با حضور معاون اجرایی معاونت بهداشتی، برخی از مسئولین ستادی، متخصصین ادارات،مربیان بهداشت مدارس و تعدادی از دانشجویان برگزار شد.

مریم مکرمی مسئول واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس از گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس هدف از برگزاری این جلسه آموزشی افزایش آگاهی عمومی بخصوص جوانان درخصوص آسیب های ناشی از مواد آتش زا و محترقه عنوان کرد.

محسن ایزدی مسئول واحد بیماری های غیر واگیر و مدرس این جلسه درخصوص نحوه کمک رسانی به مصدومین احتمالی چهارشنبه آخر سال آموزش های لازم را ارائه داد.