کارگاه آموزشی دیابت، رویکرد بالینی و مدیریت ادغام یافته برگزار شد

کارگاه آموزشی دیابت، رویکرد بالینی و مدیریت ادغام یافته با گروه هدف پزشکان خانواده شهرستان گراش به همت واحد بیماری های غیر واگیر در سالن کنفرانس دانشکده علوم پزشکی گراش برگزار شد.

وحید فروزان پزشک فوکال پوینت دیابت بعنوان مدرس این کارگاه بر اساس آخرین یافته ها و دستورالعمل های مربوط به کنترل و درمان دیابت آموزش های لازم را ارائه داد.

محسن ایزدی مسئول واحد بیماری های غیر واگیر هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی پزشکان خانواده با نحوه درمان و کنترل دیابت بصورت مدیریت ادغام یافته عنوان کرد.