اولین جلسه هم اندیشی هفته سلامت حوزه معاونت بهداشت برگزار شد

اولین جلسه هم اندیشی هفته سلامت حوزه معاونت بهداشت با شعار “سلامتی برای همه” با حضور دکتر رادفر معاون اجرایی معاونت بهداشتی دانشکده و مهندس مساح معاون فنی معاونت بهداشتی دانشکده و دکتر فروزان مدیر سلامت منطقه و مسئولین واحدهای ستادی در دفتر معاونت بهداشتی برگزار شد .

در این جلسه دکتر رادفر ضمن تبریک سال نو و تشکر و قدردانی از فعالیت های سال گذشته پرسنل، به بیان اهمیت هفته سلامت و نحوه برگزاری آن بر اساس مصوبات اولین جلسه هماهنگی هفته سلامت دانشکده علوم پزشکی پرداخت، سپس کلیه مسئولین حاضر در جلسه نظرات و پیشنهادات را با توجه به تجربیات خود در برگزاری هفته سلامت سالهای قبل عنوان کردند . مقرر شد دکتر رادفر پیشنهادات و نظرات ارائه شده در جلسه بعدی دانشکده  مطرح کند.و در آخر درخصوص برگزاری هفته جوان و نحوه اجرای مداخلات پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز در جوانان بحث و تبادل نظر شد.