دومین جلسه هماهنگی بزرگداشت هفته سلامت حوزه معاونت بهداشت برگزار شد

دومین جلسه هماهنگی بزرگداشت هفته سلامت با حضور مهندس مساح معاون فنی معاونت بهداشت، دکتر فروزان مدیر سلامت منطقه و  مسئولین واحدهای ستادی در دفتر معاونت بهداشتی برگزار شد .

در ابتدای جلسه مهندس مساح ضمن تبریک سال نو، موارد مصوب دومین جلسه دانشکده در نحوه برگزاری هفته سلامت از جمله برپایی نمایشگاه عنوان کرد سپس مسئولین حاضر در جلسه در مورد اجرای برنامه های متنوع با توجه به شعار امسال هفته سلامت«سلامتی برای همه» و برنامه ی زمانبندی حضور در غرفه های نمایشگاه بحث و تبادل نظر کردند. که این جلسه مصوباتی نیز به دنبال داشت. درپایان به مصوبات و نتیجه گیری نهایی هفته جوان که بصورت همزمان با هفته سلامت برگزار می گردد پرداخته شد.