معاون فنی معاونت بهداشت و تیم بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش و نماینده شورای شهر از قصابی های سطح شهر گراش بازدید کردند

دوشنبه مورخ ۹۷/۱/۲۷ مهندس علیرضا مساح معان فنی معاونت بهداشت و تیم بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش و فوزیه ناصری نماینده شورای شهر از قصابی های سطح شهر گراش بازدید کردند.

در این بازدید مهندس مساح نکات و موارد بهداشتی لازم متذکر شد و طبق آیین نامه مربوطه قوانین ابلاغ شد از قصابی هایی که نواقص بهداشتی داشتند تعهدات لازم جهت رفع به موقع نواقص گرفته شد، در حاشیه این بازدید معاون فنی معاونت بهداشت گفت:این بازدیدها به صورت مستمر ادامه دارد و شامل سایر صنوف هم خواهد شد مهندس مساح افزود: با توجه به نزدیک شدن ماه رمضان طرح تشدید نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی را در دستور کار خواهیم داشت که سعی بر این است تا با نظارت و کنترل بیشتر با همکاری ادارات مرتبط با سلامت شرایط بهتری بر عرضه مواد غذایی حاکم نماییم.