بازدید سرزده از بوفه های مدارس سطح شهر

واحد بهبود تغذیه جامعه به همراه نماینده بهداشت آموزش و پرورش بصورت سرزده از بوفه های مدارس سطح شهر بازدید کردند. طی این بازدیدها تمامی مواد خوراکی غیر مجاز و تاریخ مصرف گذشته جمع آوری شد.

در حاشیه این بازدیدها مریم اکبرزاده مسئول واحد بهبود تغذیه جامعه گفت:در ابتدای سال تحصیلی لیست اقلام مجاز و غیر مجاز در پایگاه های  توسط واحد بهبود تغذیه جامعه تنظیم شده و به تمامی مدارس ابلاغ شده است اکبرزاده افزود: متصدی بوفه ها باید از محصولاتی در پایگاه های تغذیه سالم استفاده کنند که دارای نشانگرهای رنگی تغذیه ترجیحا سبز رنگ باشند.

مسئول واحد بهبود تغذیه جامعه هدف اصلی ازتنظیم اقلام مجاز در پایگاه های تغذیه ای سالم را مصرف مواد غذایی با ارزش تغذیه ای بالا دانست و دانش آموزان باید به مصرف محصولاتی با ارزش غذائی بالا مثل خوشکبار، خرما، انواع مغزها، شیر و فراورده های آن ترغیب شوند.