کمیته ژنتیک با محوریت ژنتیک اجتماعی برگزار شد.

کمیته ژنتیک با محوریت ژنتیک اجتماعی با حضور قائم مقام معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی، اعضاء کمیته ژنتیک، مدیر گروه سلامت جمعیت خانواده و مدارس، مسئول واحد آموزش و ارتقاء سلامت در دفتر معاونت بهداشت برگزار شد.

محسن ایزدی مسئول بیماریهای غیرواگیر در مورد اهمیت و نحوه اجرای برنامه ژنتیک اجتماعی و گزارش عملکرد واحد مشاوره تالاسمی مطالبی را عنوان کرد.سپس دکتر حسینی نیز ضمن تشکر از تیم مشاوره و معاونت بهداشتی در خصوص اهمیت مشاوره،ثبت نتایج و بایگانی آزمایشات تالاسمی نکاتی را بیان کرد. و در ادامه ضمن معارفه شیما صباغی بعنوان کارشناس مشاوره تالاسمی،از تیم مشاوره بویژه پزشک مشاور تلاسمی مصطفی حسینی جهت زحمات و فعالیت شایسته ایشان تقدیر شد. در پایان با ارائه نظرات اعضای کمیته مصوباتی نیز جهت بهبود اجرای برنامه بدنبال داشت.

خاطر نشان می گردد برنامه ژنتیک اجتماعی با هدف پیشگیری از بروز وکاهش معلولیت های ناشی از بیماریهای ژنتیکی هدف در قالب استراتژی اول(بدو تولد وکودکی) و استراتژی دوم(بزرگسالان) توسط تیم مشاوره برای افراد اجرا خواهد شد. گفتنی است دکتر حسینی بعنوان پزشک منتخب در دوره های آموزشی اداره ژنتیک وزارت بهداشت شرکت خواهد کرد.