اولین جلسه طرح میز خدمت در معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش برگزار شد

اولین جلسه طرح میز خدمت با حضور قائم مقام معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی، معاون فنی معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و مسئولین ستادی در دفتر در معاون بهداشتی برگزار شد.

دکتر رادفر قائم مقام معاونت بهداشتی دانشکده علوپزشکی گفت:«استقرار میز خدمت در معاونت می تواند مصادیق حقوق شهروندی که لازمه تحقق نظام اداری است را بیش از پیش عملیاتی کند.»دکتر رادفر افزود:«فعالیت های میز خدمت حضوری در راستای تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندی لازم و ضروری است.»

گفتنی است جلسه مشابه با حضور مهندس مساح معاون فنی معاونت بهداشتی در مرکز خدمات جامع سلامت محمدرسول الله(ص) برگزار شد.