جلسه عدم مصرف قارچ های کوهی و غیر پرورشی برگزار شد

جلسه عدم مصرف قارچ های کوهی و غیر پرورشی با حضور دکتر محمد رادفر قائم مقام معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی گراش، مهندس علیرضا مساح معاون فنی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش و مسئولین ستادی، در دفتر معاون بهداشت برگزار شد.

این جلسه در تاریخ ۹۷/۳/۱ ، با توجه به وقوع مرگ و بستری تعدادی از هموطنان در اثر خوردن قارچ سمی در برخی از شهرهای کشور، در جهت پیشگیری از وقوع موارد مشابه در شهرستان، برگزار شد.

در همین راستا به شهروندان توصیه می گردد از خرید قارچ های کوهی(وحشی) و غیر پرورشی و یا بصورت فله ای پرهیز نمایند و تنها قارچ‌هایی را که در فروشگاه‌های دارای پروانه کسب هستند و در سالنهای کشت تحت نظارت جهاد کشاورزی و بهداشت محیط شهرستان تولید می کنند خریداری نمایند.