کمیته غربالگری نوزادان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش به مناسبت هفته جهانی اطلاع رسانی تیروئید، کمیته غربالگری نوزادان به همت واحد بیماریهای غیرواگیر در مرکز پیشگیری از سرطان برگزار شد.
این جلسه که جهت هماهنگی و بهبود اجرای برنامه برگزار شده بود مسئولین بخش زایشگاه، NICU، اطفال و مسئول آموزش بیمارستان گراش حضور داشتند که برنامه غربالگری نوزادان بویژه کم کاری تیروئید نوزادان مورد بررسی قرار گرفت.

محسن ایزدی مسئول واحد بیماری های غیر واگیر عملکرد سال های٩٠-٩۶ ارائه کرد. در پایان ضمن تشکر از همکاری مسئولین حاضر در جلسه نظرات و پیشنهاداتی جهت بهبود اجرای این برنامه  مطرح شد.