کمیته پیشگیری از گزش جانوران زهری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، کمیته پیشگیری از گزش جانوران زهری  روز دو شنبه بیست و یکم خرداد در دفتر معاونت بهداشتی برگزار شد.

در این جلسه که با موضوع عقرب گزیدگی و با حضور قائم مقام معاون بهداشت، معاون فنی معاونت بهداشت و مسئولین واحد های ستادی به همت واحد بیماری های غیر واگیر تشکیل شد،محسن ایزدی مسئول واحد بیماری های غیر واگیر مطالب آموزشی پیرامون عقرب گزیدگی و آشنایی با عقرب های خطرناک ایران، راه های پیشگیری از گزش، اقدامات درمانی لازم، هماهنگی لازم جهت اقدامات پیشگیرانه از جمله بهسازی محیط،حفاظت فردی، تامین سرم ضد عقربو آموزش به عموم  ارائه داد.

انجام  هماهنگی های  لازم با واحد اورژانس بیمارستان با همکاری واحد بیمارهای واگیر و غیرواگیر جهت بهبود اجرای برنامه پیشگیری و درمان گزش جانوران زهری از دیگر موضوعات این جلسه بود.

گفتنی است اعضای اصلی کمیته پیشگیری از گزش جانوران زهری ،شامل  واحدهای بیماری های واگیر- غیر واگیر و بهداشت محیط می باشد .