کارگاه پیشگیری از انتقال HIV- ایدز از مادر به کودک برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، کارگاه آموزشی پیشگیری از انتقال HIV – ایدز از مادر به کودک (pmtct)، روز دوشنبه یازدهم تیرماه در سالن کنفرانس دانشکده علوم پزشکی برگزار شد.

این کارگاه آموزشی با هدف توانمدسازی ارائه دهندگان خدمت جهت اجرای برنامه (pmtct) توسط کلیه دانش آموختگان مامایی با همکاری گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس و واحد پیشگیری از بیماری های واگیر برگزار شد.

ثریا انصاری مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، مطالبی درخصوص اجرای برنامه (pmtct) بر چهار محور دوران قبل از بارداری، دوران بارداری، دوران زایمان، دوران نوزادی، شیرخوارگی و کودکی پرداخت. در ادامه محمد نوروزی مسئول واحد پیشگیری از بیماری های واگیر در مورد بیماری ایدز، اپیدمیولوژی بیماری در ایران و جهان، اهداف اختصاصی در راستای شناسایی/ درمان بیماری و غیره مطالبی را ارائه داد.

 در این کارگاه نحوه استفاده از تست تشخیص سریع HIV و تفسیر آن به صورت عملی آموزش داده شد.