جلسه هماهنگی پایش پایلوت برنامه کودکان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، جلسه هماهنگی پایش پایلوت برنامه کودکان روز سه شنبه دوازدهم تیرماه در دفتر معاون فنی معاونت بهداشت برگزار شد.

این جلسه با حضور مهندس مساح معاون اجرایی معاونت بهداشت و مسئولین ستادی برگزار شد. ثریا انصاری مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس گفت:  برنامه پایلوت کودکان از اردیبهشت ماه سال ۹۶ در سطح شهرستان شروع شده . انصاری درخصوص ابلاغ پایش پایلوت این برنامه از اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت و نحوه اجرای آن مطالبی عنوان کرد. وی از مسئولین ستادی جهت اجرای پایش درخواست همکاری کرد و در پایان جلسه پس از بحث و تبادل نظر حاضرین تصمیماتی اتخاذ شد.