از وضعیت اجرایی پایگاه سنجش بازدید شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، از وضعیت اجرایی پایگاه سنجش، توسط کارشناسان سلامت نوجوانان و مدارس از گروه سلامت جمعیت خانواده و مدارس در مدرسه شادروان احمدی بازدید شد.

مریم مکرمی کارشناس سلامت نوجوانان و مدارس از گروه سلامت جمعیت خانواده و مدارس هدف از برپایی پایگاه سنجش، بررسی وضعیت سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستانی عنوان کرد.

طی این بازدید از روند نحوه مراقبت نوآموزان توسط مراقبین سلامت در پایگاه و نحوه بکارگیری دستورالعمل ها مورد بررسی قرار گرفت و مشکلات موجود در پایگاه سنجش به اطلاع مسئول رسانده شد و از ایشان درخواست شد تا جهت بهبود در روند مراقبت ها در اسرع وقت برطرف شود.

گفتنی است پایگاه سنجش از اول تیرماه تا پایان شهریور جهت مراقبت نوآموزان ورودی اول دبستان و پیش دبستانی در مدرسه شادروان احمدی دایر می باشد.