جلسه پیشگیری از رفتارهای  پر خطر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت شهرستان گراش، جلسه پیشگیری از رفتارهای  پرخطر روز شنبه  شانزدهم تیرماه در سالن مرکز خدمات جامع سلامت ارد برگزار شد.

این جلسه با هدف کاهش رفتارهای پرخطر در نوجوانان و جوانان به منظور بهبود سبک زندگی آنان جهت بهورزان خانه های بهداشت و ماماهای مراکز جامع روستایی برگزار شد. در این جلسه محبوبه قنبری کارشناس گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس در راستای برنامه های واحد، جهت کاهش رفتارهای مخاطره آمیز مطالبی را بیان کرد  و از بهورزان و ماما ها خواست تا ابتدا اولویت بندی آموزشی را انجام داده و سپس بر اساس نتایج به دست آمده اقدامات لازم را انجام دهند. در ادامه دکتر وحید فروزان مدیر سلامت منطقه در خصوص بیماری ایدز و آمیزشی  و راههای شناسایی و پیشگیری و درمان آن مواردی را ارائه داد، سپس محسن ایزدی مسئول بیماری های غیر واگیر در خصوص سوانح و حوادث ترافیکی وآگاه سازی جوانان و نوجوانان در این خصوص مباحثی را بیان کرد، و در آخر سمانه  زارع کارشناس سلامت روان، مطالبی درخصوص راه های پیشگیری از اعتیاد و سوء مصرف مواد و مهارت های کنترل خشم،  ارائه داد.