جلسه توجیهی پایش پایلوت برنامه سلامت کودکان جهت مراقبین برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، جلسه توجیهی پایش پایلوت برنامه سلامت کودکان جهت مراقبین روز یکشنبه هفدهم تیر ماه در دفتر معاونت بهداشت برگزار شد.

این جلسه که با هدف آگاه سازی مراقبین از اجرای طرح ارزیابی برنامه مراقبت ادغام یافته کودک سالم و مراقب ادغام یافته ناخوشی اطفال در سطح شهرستان تشکیل شد. ثریا انصاری مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس در خصوص حضور پرسشگران در سطح شهر و روستا از تاریخ ۲۳ تیر ماه و نحوه تکمیل فرم های ارزیابی بسته کودکان ( نظرات پرسنل محیطی در ارتباط با برنامه)، مطالبی ارائه داد. انصاری در این گفت: ارائه خدمات در این زمینه مطابق با روال قبل باید انجام شود.