مراقبت های گروه سنی جهت بیماران دیابتی انجام شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم،  مراقبت های گروه سنی جهت بیماران دیابتی عضو گروه خودیار ، روز سه شنبه نوزدهم تیر ماه در سالن اجتماعات هلال احمر انجام شد.

این برنامه که توسط معاونت بهداشت با همکاری انجمن بیماری های خاص برگزار شد مراقبت های گروه سنی به همراه آموزش تغذیه سالم در بیماران دیابتی و مشاوره مدیریت استرس توسط کارشناس تغذیه و روانشناس جهت اعضای گروه خودیار دیابت  انجام شد.
گفتنی است بیماران دیابتی با همکاری واحد آموزش سلامت و انجمن بیماری های خاص به گروه های ده نفره تقسیم شدند تا حداقل هر ۳ ماه یکبار جلسات آموزشی برگزار می شود.