جلسه توجیهی پایش پایلوت برنامه سلامت کودکان جهت پزشکان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، جلسه توجیهی پایش پایلوت برنامه سلامت کودکان جهت پزشکان بخش دولتی روز سه شنبه نوزدهم تیر ماه در دفتر معاونت بهداشت برگزار شد.

این جلسه که با حضور دکتر رادفر قائم مقام معاونت بهداشت برگزار شد ثریا انصاری مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، روند اجرای پایش توسط پرسشگر پزشک و نحوه تکمیل پرسش نامه های خودارزیابی در برنامه مراقبت های ادغام یافته کودک سالم و مانا آموزش های لازم را داد.

گفتنی است که جلسه توجیهی پایش پایلوت برنامه سلامت کودکان جهت پزشکان خانواده بخش خصوصی با حضور کارشناسان واحد سلامت جمعیت، خانواده و مدارس در سطح پایگاه های سلامت  انجام شد.