گروه فنی معاونت بهداشت از مناطق سیاری و صعب العبور شهرستان بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، گروه فنی معاونت بهداشت در زمینه بیماری های اسهالی از مناطق سیاری و صعب العبور شهرستان گراش بازدید کردند.

پیرو مصوبات کمیته بیماری های اسهالی و بررسی بیماری اسهالی در گروه کودکان روز دوشنبه پانزدهم مرداد ماه واحدهای ستادی معاونت بهداشت شامل سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، آموزش سلامت، مراقبت بیماری های واگیر و بهداشت محیط از مناطق کنار زیارت، شمس آباد، دشت رحمانی، کسرالدشت، تنگ ونر و مناطق  چک چک بازدید کردند و آموزش ها و اطلاع رسانی های لازم را در این خصوص به صورت گروهی جهت روستای کنار زیارت و آموزش های چهره به چهره جهت سایر مناطق انجام شد.

طی این بازدیدها بسته های پودر ors توزیع شد و آموزش های لازم درخصوص تهیه و نحوه استفاده از آن به گروه های حساس بخصوص کودکان نیز انجام و تاکید شد در صورت مواجهه با علائم بیماری های اسهالی به مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان مراجعه شود.