پایش برنامه دیابت و کم کاری تیروئید انجام شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، پایش برنامه دیابت و کم کاری تیروئید سه شنبه شانزدهم مرداد ماه توسط کارشناس مسئول و کارشناس واحد بیماری های غیر واگیر در مرکز خدمات جامع سلامت شهری انجام شد.

در این جلسه ضمن پایش نحوه ارائه خدمت، مراقبت و پیگیری بیماری دیابت و همچنین کم کاری تیروئید در سامانه سیب، نکات آموزشی لازم درخصوص بهبود اجرای برنامه و خدمات مذکور ارائه شد.

گفتنی است اداره غدد و متابولیک دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت هفته آینده(۲۴مردادماه) ازبرنامه های فوق پایش خواهند داشت.