گزارش کارگاه آموزشی احیای پایه کودکان

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی گراش، کارگاه آموزشی احیای پایه کودکان جهت گروه هدف بهورزان به همت گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس با همکاری پرسنل اورژانس ۱۱۵، روز شنبه بیستم مردادماه در سالن آموزشی مرکز خدمات جامع سلامت ارد برگزار شد.

رضا باقری بعنوان مدرس این کارگاه از پرسنل مرکز فوریت های پزشکی مطالبی از قبیل: اهمیت انجام احیا در کودکان، پیشگیری از ایست قلبی- تنفسی، احیای پایه برای احیاگر غیرحرفه ای، بررسی علائم حیاتی کودک در زمان احیا، ماساژ قلبی، شوک الکتریکی، استفاده از وسایل کمکی، احیای یک نفره و دو نفره، استفاده از بک و ماسک در احیا، انسداد راه هوایی با جسم خارجی(خفگی)، رفع انسداد راه های هوایی، آموزش داد.