راه اندازی کلاس آمادگی برای زایمان در مرکز خدمات جامع سلامت ارد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی گراش، کلاس آمادگی برای زایمان روز سه شنبه سیزدهم شهریورماه در مرکز خدمات جامع سلامت ارد راه اندازی شد.

 این جلسه آموزشی با موضوع اهداف و اصول کلاس های آمادگی برای زایمان، تغییرات آناتومی و فیزیولوژی در بارداری و سازگار شدن با آنها، بهداشت فردی اصلاح وضعیت در بارداری توسط صفیه آتش بار کارشناس سلامت مادران از گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس برگزار شد.

هدف از برگزاری این کلاس ها، توانمندسازی مادران برای انتخاب روش زایمان ایمن، کاهش ترس از درد زایمان، انجام ورزش های خاص دوران بارداری، خوشایندسازی دوران بارداری و زایمان و کاهش سزارین های غیر ضروری می باشد.