جلسه کمپین اطلاع رسانی بیماری های قلبی عروقی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، جلسه کمپین اطلاع رسانی بیماری های قلبی عروقی روز سه شنبه سیزدهم شهریور ماه در دفتر معاون فنی معاونت بهداشت برگزار شد.

ثریا انصاری مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس درخصوص راه اندازی شبکه های اجتماعی جهت آموزش گروه های هدف و دریافت بازخورد پس از ارائه آموزش مطالبی را بیان کرد. سپس مسئولین ستادی پیشنهادات و نظرات خود را پیرامون این موضوع و عوامل تاثیرگذار بر بیماری های قلبی و عروقی ارائه دادند. که بر اساس این نظرات به دلیل عدم استقبال گروه هدف جهت عضو شدن در شبکه های اجتماعی مقرر شد از سامانه سیب لیست افراد دارای شیوه زندگی نا سالم از نظر فعالیت فیزیکی، تغذیه، دخانیات و همچنین افراد غربال مثبت در ارزیابی سلامت روان، استخراج و بصورت گروه بندی  آموزش داده شوند و در نهایت نتیجه آموزش های داده شده جهت بررسی تغییر رفتار افراد آموزش دیده بر اساس چک لیست های استاندارد ارزیابی شود.