پایگاه تکامل کودکان(بیلی) افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، پایگاه تکامل کودکان (بیلی)  با حضور معاون بهداشت شهرستان، معاون توسعه و منابع انسانی و مسئولین ستادی معاونت، روز چهار شنبه چهاردهم شهریورماه در مرکز خدمات جامع سلامت سعادت شهرستان گراش افتتاح شد.

دکتر علیرضا گلستان معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی گفت: این واحد بهداشتی از گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، با هدف بررسی روند تکاملی کودکان و رشد ذهنی و رفتاری، تجهیز و آغاز به کار کرده است. در این واحد، آزمون تشخیصی تکاملی بیلی با هدف تامین، حفظ و ارتقای سطح تکاملی کودکان از طریق اقدامات پیشگیرانه، آموزشی، غربالگری و تشخیص کودکان انجام می شود.

وی ادامه داد: این آزمون در حقیقت نشان دهنده سن تکاملی نسبت به سن تقویمی کودک بوده تا با شناسایی مشکلات و انجام مداخلات سریع و به موقع ، کودکان همزمان با رشد سنی، رشد تکاملی مناسبی را داشته باشند.

در ادامه ثریا انصاری مدیر گروه سلامت جمعیت خانواده و مدارس گفت: با توجه به اهمیت تکامل کودکان در سال های آغازین کودکی و نقش بازی ها و محرک های بیرونی در روند تکاملی کودکان و کسب مهارت های لازم برای زندگی اجتماعی در دوران بزرگسالی، انجام تست تشخیصی تکاملی با عنوان (بیلی) بسیار سودمند خواهد بود.

وی اضافه کرد: خانواده ها می توانند برای بررسی روند تکاملی فرزندان خود در ابتدا فرم های ASQ را از بهورزان، مراقبین سلامت مستقر در خانه های بهداشت، پایگاه های پزشکان خانواده و مراکز خدمات جامع سلامت دریافت و تکمیل نمایند.این فرم ها وضعیت تکاملی کودک مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد اگر مورد مشکوکی دیده شود نیاز است تست های تشخیص بیلی انجام شود.

گفتنی است کارشناس بیلی در پایگاه بیلی روز های یکشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴ در مسکن مهر – مرکز خدمات جامع سلامت سعادت حضور دارد جهت تعیین وقت مراجعه با شماره ۵۲۴۴۵۲۲۳ داخلی (۲۰۷) یا شماره ۵۲۴۵۶۰۳۳ تماس حاصل نمایند.