جلسه شورای بهداشتی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی گراش، جلسه شورای بهداشتی با موضوع پیشگیری از سوانح و حوادث در کودکان با محوریت پیشگیری از مرگ و میر کودکان روز یکشنبه هجدهم شهریور ماه در سالن کنفرانس مرکز خدمات جامع سلامت ارد برگزار شد.

 

ثریا انصاری مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس گزارشی در خصوص اپیدمیولوژی آسیب، علل اصلی مرگ در کودکان، علل مرگ کودک ۵۹-۱ ماهه و مقایسه آن در شهر و روستا، مرگ کودکان ۵۹-۱ ماهه در گروه های سنی مختلف، علل مرگ ناشی از حوادث غیر عمدی، مهم ترین علل مرگ کودکان ۵۹-۱ ماهه بر اساس علل مرگ در شهرستان، ارتباط حوادث جنسی، عوامل موثر در آسیب کودکان، ارائه داد. بر اساس  گزارش ارائه شده مقرر شد مکان های غیر ایمن از قبیل : حوض، استخر، آب انبار و غیره توسط بهورزان با مراجعه به درب منزل شناسایی شود.

انصاری از حاضرین در جلسه جهت همکاری در ایمن سازی مکان های غیر ایمن شناسایی شده، درخواست همکاری کرد.