کمیته خدمات جراحی پیشگیری از بارداری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، کمیته خدمات جراحی پیشگیری از بارداری روز دوشنبه مورخ ۹۷/۶/۱۹ با حضور دکتر گلستان معاون بهداشت شهرستان و همکاران معاونت درمان در دفتر معاون بهداشت برگزار شد.

ثریا انصاری مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، به بررسی موارد توبکتومی های انجام شده از سال ۹۳ تا سال ۹۷ و مشکلات مربوط به ارسال مستندات توبکتومی های انجام  شده از بیمارستان پرداخت.

گفتنی است ساماندهی تکمیل و ارسال مستندات توبکتومی های انجام شده، ارائه خدمات توبکتومی در شرایط اورژانس و فوریت ها بر اساس فرایند و گردش کار ابلاغ شده از وزارت بهداشت از جمله مصوات این کمیته بود.