جلسه هماهنگی مراقبت های دهان و دندان بیماران مبتلا به سرطان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، جلسه هماهنگی جهت مراقبت دهان و دندان بیماران مبتلا به سرطان قبل از شیمی درمانی با حضور دکتر علیرضا گلستان معاون بهداشت و دیگر همکاران مربوطه معاونت بهداشت و درمان در مرکز پیشگیری از سرطان برگزار شد.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر حاضرین و با توجه به عوارض دهان و دندان در فرایند شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان مقرر شد تا ضمن بررسی موازین مراقبت های مربوطه این بیماران قبل از انجام شیمی درمانی مشکلات دهان و دندان خود را پیگیری و درمان کنند تا در زمان شیمی درمانی کمترین عوارض را داشته باشند.

گفتنی است ضمن انجام مقدمات لازم برای انجام این طرح جلسات هماهنگی بعدی برگزار می شود.