جلسه هماهنگی هفته جهانی اطلاع رسانی سرطان سینه برگزار شد

به گزار ش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، جلسه هماهنگی جهت برگزاری “هفته جهانی اطلاع رسانی سرطان سینه” با حضور همکاران مربوطه معاونت بهداشت و درمان در سالن مرکز پیشگیری از سرطان برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد ضمن هماهنگی های لازم فعالیت های علمی، آموزشی و درمانی در هفته اطلاع رسانی سرطان سینه در سطح شهرستان و خارج از استان انجام شود که برنامه های در این خصوص متعاقبا اعلام می گردد.