جلسه آموزشی سرطان های شایع زنان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، بمناسبت هفته سلامت زنان جلسه آموزشی سرطان های شایع زنان در حوزه الزهرا (س)خواهران به همت گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس با همکاری واحد آموزش سلامت برگزار شد.

زهرا سیفای فرد کارشناس گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس بعنوان مدرس این جلسه درخصوص عوامل خطر سرطان پستان، سرطان سرویکس، نحوه خود آزمایی سرطان پستان، علائم تشخیص سرطان دهانه رحم و سرویکس مطالبی را آموزش داد.