نمایشگاه کاردستی کودکان برپا شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، نمایشگاه کاردستی کودکان توسط کودکان مهد کودک سلام به همت گروه سلامت جمعیت خانواده و مدارس با همکاری اداره بهزیستی در مهد کودک سلام برگزار شد. 

در حاشیه این نمایشگاه که به مناسبت هفته ملی کودک و با توجه به روز شمار ۱۸ مهرماه (کودک، آموزش، سلامت و ایمنی ) روز چهارشنبه هجدهم مهرماه بر پا شده بود جلسه آموزشی با موضوع پیشگیری از سوانح و حوادث توسط شقایق عباسی کارشناس کودکان معاونت بهداشت جهت کودکان این مهد برگزار شد. و در پایان از کلیه کودکانی که آثار دستی تهیه نموده بودند جوایزی تقدیم شد.