مسابقه نقاشی با موضوع”سوانح و حوادث”برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، مسابقه نقاشی با موضوع”سوانح و حوادث” به مناسبت هفته ملی کودک با توجه به روز شمار این هفته(کودک، آموزش، سلامت و ایمنی)در پایگاه سلامت علی ابن ابیطالب (ع) برگزار شد.

پس از برگزاری این مسابقه جلسه آموزشی با موضوع حوادث و سوانح جهت کودکان برگزار شد و در پایان به کودکان جوایزی اهدا شد.