ایستگاه مشاوره روانشناختی و پزشکی برپا شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، به مناسبت هفته ی سلامت روان ایستگاه مشاوره روانشناختی و پزشکی به همت واحد سلامت روان معاونت بهداشت با حضور دکتر وحید فروزان مدیر سلامت منطقه جهارشنبه  هجدهم مهرماه از ساعت ۱۸ الی ۲۱ در محل پارک شهر بر پا شد.

سمیه جمشیدی مسئول واحد سلامت روان هدف از برگزاری ایستگاه مشاوره ارائه ی خدمات مشاوره ای روانشناختی و پزشکی حهت عموم مردم و  رواج فرهنگ مشاوره و بالا بردن سطح سواد سلامت روان مردم دانست.

گفتنی است در حاشیه این ایستگاه مسابقه نقاشی جهت کودکان برگزار شد.