برگزاری جلسه هماهنگی – توجیهی اجرای برنامه نیازسنجی سلامت جامعه

جلسه هماهنگی – توجیهی اجرای برنامه نیازسنجی سلامت جامعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، جلسه هماهنگی – توجیهی اجرای برنامه نیازسنجی سلامت جامعه، روز شنبه دوازدهم آبان ماه با حضور کارشناسان ستادی حوزه معاونت بهداشت و معاونت اجتماعی دانشکده علوم پزشکی در دفتر معاونت بهداشت برگزار شد، در این جلسه ضمن تشریح شیوه نامه اجرایی برنامه نیازسنجی، مراحل اجرای این برنامه در سطح شهرستان برنامه ریزی شد.

رعنا جعفری زاده مسئول واحد آموزش و ارتقاء سلامت، اهداف اجرایی برنامه نیازسنجی و روند اجرایی این برنامه عنوان کرد،جعفری زاده گفت: «نیازسنجی سلامت جامعه از برنامه های ابلاغ شده در طرح تحول سلامت بوده که به منظور تحقق یافتن و اولویت بندی مشکلات سلامت جامعه برای برنامه ریزی صحیح است.» جعفری زاده گام اول در فرایند برنامه ریزی برای ارتقاء سلامت جامعه توسعه زیر ساخت، ارتقاء و پیشرفت در سلامت مردم ناحیه و همچنین یک معیار ارزیابی برای نظام سلامت یک محل، را از موضوعات مهم نیاز سنجی سلامت جامعه عنوان کرد.

وی افزود: لزوم پیشگیری از شکست برنامه های سلامت، متکی بودن برنامه های سلامت به اطلاعات، بهسازی و بازسازی برنامه ریزی سلامت متناسب با تغییرات و تحولات، از مهمترین عوامل نیاز سنجی سلامت جامعه است.

در ادامه این جلسه حاضرین در جلسه ضمن بررسی روند اجرایی و نحوه بکارگیری نیروهای محیطی در اجرای این برنامه در سطح شهر و روستا پرداختند و در پایان این جلسه مصوباتی نیز بدنبال داشت.

در این