جلسه آموزشی توجیهی نیازسنجی سلامت جامعه و تشکیل کانون سلامت محله برگزار شد

جلسه آموزشی توجیهی نیازسنجی سلامت جامعه و تشکیل کانون سلامت  محله با دستورالعمل های اجرایی با هدف آموزش توجیح تیم مردمی جهت داوطلبان سلامت و سفیران سلامت، در سالن مرکز خدمات جامع سلامت ارد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، رعنا جعفری زاده مسئول آموزش و ارتقاء سلامت ضمن اشاره به اهمیت اجرای برنامه نیاز سنجی سلامت جامعه گفت:« ارتقای سلامت فرایندی است که در آن اعضای یک جامعه نیازهای سلامتی خود را تعیین می کنند و باید توجه کنند که چگونه می توانند با این نیازها رو به رو و برای رسیدن به اهداف طراحی شده مداخله نمایند،» وی افزود: انجام صحیح نیازسنجی سلامت جامعه اولویت بندی مشکلات سلامت یکی از مهمترین شیوه های ارتقا شاخص های سلامت می باشد، جعفری زاده در ادامه درخصوص نحوه ی اجرا و تشکیل کانون سلامت محلات و نحوه ی عضوگیری از گروه های داوطلب در این کانون ها جهت مشارکت احاد محله در حل مشکلات بهداشتی پرداختند و هدف اصلی تشکیل کانون ها را راهی جهت افزایش سلامت اجتماعی و‌ درگیر نمودن کلیه احاد مردم در بحث سلامتی خود بیان کرد و گروه های داوطلبان جهت توجیه تیم های مردمی شامل حلقه های صالحین و مساجد به گروه های مختلف تقسیم شدند.
در پایان داوطلبان به گروه های چهار نفره تقسیم و با انجام کار گروهی به سوالات ارائه شده پاسخ دادند.