همایش احیای پایه کودکان برگزار شد

همایش احیای پایه کودکان در روستای خلیلی جهت عموم  و مربیان مدارس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت شهرستان گراش،این همایش همت گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس با همکاری پرسنل فوریت های پزشکی، مسئول مرکز خدمات جامع سلامت فداغ، بهورزان خانه بهداشت خلیلی در حسینه مالک اشتر خلیلی برگزار شد.

در این همایش علیرضا حیدری کارشناس فوریت های پزشکی درخصوص احیای پایه کودکان آموزش های لازم را ارائه داد.