جلسه آموزشی پیشگیری از سوانح و حوادث و احیای پایه کودک برگزار شد

جلسه آموزشی پیشگیری از سوانح و حوادث و احیای پایه کودکان جهت مربیان مهدکودک های سطح شهر در محل سالن دفاعیه دانشکده علوم پزشکی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، ثریا انصاری مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس هدف از برگزاری این جلسه را توزیع کتاب کار و رنگ پیشگیری از سوانح و حوادث در مهدهای قرآن، مهدهای کودک و پیش دبستانی ها در جهت آگاه سازی کودکان و والدین آنها در خصوص پیشگیری از سوانح و حوادث دانست انصاری گفت: براساس هماهنگی های انجام شده تدریس و آموزش کتاب کار و رنگ ویژه کودکان توسط مربیان مهدهای کودک و پیش دبستانی انجام خواهد شد.

در ادامه جلسه محمد شکاری کارشناس آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر مباحث مربوط به احیای پایه را به صورت عملی و تئوری به مربیان آموزش داده شد.

این جلسه آموزشی به همت گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس با همکاری اداره بهزیستی، هلال احمر و آموزش و پروزش برگزار  شد.