کارگروه پویش ملی تغذیه سالم برگزار شد

کارگروه نهمین پویش ملی تغذیه سالم با شعار “از امروز با تغذیه سالم برای فردایی با سلامتی” با حضور معاون فنی معاونت بهداشت و برخی از مسئولین مرتبط به این برنامه در دفتر معاون فنی معاونت بهداشت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی، مریم اکبرزاده مسئول واحد بهبود تغذیه جامعه هدف کلی این پویش کاهش بیماری های غیر واگیر با ترویج فرهنگ تغذیه سالم عنوان کرد وی گفت: «یکی از مهمترین عوامل خطر بیماری های غیر واگیر تغذیه نامناسب و مصرف زیاد قند، نمک و چربی است مطالعات نشان داده که با رعایت تغذیه مناسب تا ۸۰ درصد موارد دیابت، ۵۰ درصد بیماری های قلبی عروقی و ۴۰-۳۰ درصد سرطان ها قابل پیشگیری است» اکبرزاده افزود: طبق آمار بدست آمده شهرستان در سال ۹۶ فقط ۱۲٫۹ درصد مردم الگوسی مصرف مطلوب داشته اند که با اقدامات و آموزش هایی که در این خصوص انجام شده در تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ آمار الگوی مصرف تغذیه مطلوب به ۳۴ درصد رسیده است و با شروع طرح تحول سلامت و حضور کارشناس تغذیه در مرکز خدمات جامع تاکنون ۴۸۷۵ نفر مشاوره تغذیه شده اند که از این تعداد ۱۶۳۴ نفر این بیماران بهبود یافته یا بیماری آنها کنترل شده است.

اکبزاده در ادامه گفت: «مسئولان مرتبط، رسانه های جمعی و ائمه جماعات و … » همه باید برایارتقاء آگاهی، نگرش و عملکرد مردم جامعه درخصوص تغذیه سالم همکاری نمایند»

در پایان این جلسه مصوباتی جهت برگزاری هرچه بهتر این پویش ملی بدنبال داشت.